dijous, 27 de juny del 2019

dissabte, 22 de juny del 2019

dimecres, 12 de juny del 2019

Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic 2019-2020

1r i 2n EP. (aquest curs fan 5 anys EI i 1r)

La quota que s’ha d’abonar com a participants en el programa és de 5€.
Heu de passar per SECRETARIA A FER EL PAGAMENT.

LA DATA MÀXIMA ÉS DIA 13 DE JUNY.


______________________________________________


3r (aquest curs fan 2n) La quota que s’ha d’abonar com a participants en el programa és de 60€.

4t, 5è i 6è (aquest curs fan 3r, 4t i 5è) La quota que s’ha d’abonar com a participants en el programa és de 140€.

Heu de fer el pagament al banc al següent número de compte:

ES19 2038 3271 5960 0056 6583
CONCEPTE: LLINATGES, NOM ALUMNE + REUTILITZACIÓ.

LA DATA MÀXIMA PER PRESENTAR EL JUSTIFICANT ALS TUTORS ÉS DIA 13 DE JUNY.


dimarts, 4 de juny del 2019


 COL.LEGI PÚBLIC JAFUDÀ CRESQUES.Benvolgudes/ts mares i pares.

Vos informam que ja ha sortit la convocatòria dels AJUTS DE MENJADOR 2019/20
pels qui vulguin fer ús del servei de menjador.
Els interessats podeu passar per SECRETARIA del centre a recollir la SOL·LICITUD,
fins dia 11 de Juny.

La sol·licitud s’ha de tornar emplenada i signada al centre abans de dia 19 de juny,
amb la documentació fotocopiada.