COM ÉS LA NOSTRA ESCOLA?


COM ÉS L'ESCOLA?

El nostre Projecte Educatiu es fonamenta en una sèrie de principis generals dels quals s’articula tota l’activitat docent.
L'objectiu prioritari és el desenvolupament integral de la personalitat de l'alumnat. Formar  infants responsables, crítics en sentit positiu, respectuosos, participatius, compromesos amb l'entorn, autònoms, comunicatius, alegres, … amb coneixements que els permeti ésser agents actius d'un mòn que es troba en contínua evolució.

 • Democració i participació.
 • Escola inclusiva, comprensiva i integradora.
 • Escola intercultural i oberta tothom. Harmonia i convivència per les diferencies.
 • Escola que vetlla perque l'alumne visqui feliçment en ella.
 • L'ús del català com a llengua vertebradora de l’ensenyament, la llengua vehicular i la llengua d’aprenentatge.
 • Escola que aprèn, que reflexiona i que es qüestiona sobre la pràctica diària.
 • Partir de les necessitats educatives de cada un dels alumnes.
 • Aprenentatge significatiu, global i funcional.
 • Línia de treball dinàmica i activa, basada en l’observació, comprensió i experimentació.
 • Paper actiu, reciprocitat, cooperació, autonomia i responsabilitat en l’aprenentatge.
 • Educació integral.
 • Compromís en que cada alumne aprengui a aprendre i a pensar i  treballi amb motivació i amb alegria.
 • Foment i treball a totes les àrees els valors del diàleg, respecte, la responsabilitat, la sensibilitat, la creativitat, la feina ben feta, …
 • Coeducació, cultura de la pau i la solidaritat, educació emocional,...
 • Foment de les pròpies capacitats dels alumnes, l'autoestima, l'esperit crític en sentit positiu, la comunicació i l'expressió, …
 • Educació per l'ecologia i la sostenibilitat, pel respecte al medi ambient.
 • Espais acollidors, d'escolta, de confiança, alegres, que fomentin l'interès per aprendre, per ser creatius, imaginar, per participar de forma activa, ...
 • Organització de forma oberta i flexible.
 • Arrelament al medi i a la seva cultura.
 • Incorporació de les noves tecnologies.  
 • Ensenyament des de la pràctica diària valors democràtics que afavoreixin la convivència.
 • Obertura i integració al entorn de l'escola.
 • Planificació de l’actuació docent de forma coordinada i en equip.
 • Potenciació de la relació positiva amb les famílies.

Aquests principis són el nostres pilars i fites per  L'ESCOLA QUE VOLEMCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada