MARES I PARES

CENTRE D'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES SON CANALS


Educació Secundària per a Adults (ESPA)

Primer quadrimestre (1 d’octubre de 2018 al 7 de febrer de 2019)
Segon quadrimestre (1 de febrer de 2019 al 14 de juny de 2019)
Cursos que oferim:
3r i 4t presencial, règim de matí
de 1r a 4t presencial, règim d’horabaixa
de 1r a 4t semipresencial (distància), règim d’horabaixa
Cada curs d’ESPA es pot fer en un quadrimestre, per tant en cada curs escolar es poden aprovar dos cursos.
Les matrícules són per quadrimestres i són independents: es poden matricular només del primer quadrimestre, o només del segon, o dels dos quadrimestres.
Períodes de matrícula:
1r quadrimestre: del 12 al 25 de setembre de 2018
2n quadrimestre: del 11 al 15 de febrer de 2019
Condicions de la matrícula:
  • tenir 18 anys o més, inclou tots els que compleixen els 18 anys dins del 2018 per al 1r quadrimestre (nats els 2000) i els que fan els 18 anys dins del 2019 per al 2n quadrimestre (nats el 2001)
  • tenir entre 16 i 17 anys i un contracte de treball vigent
Titulació:
En tenir aprovats els 4 cursos reben el títol de Graduat en Educació secundària obligatòria, equivalent amb el lliurat pels IES.
Anivellació:
Se’ls fa una valoració inicial de l’alumnat (VIA) que inclou el seu expedient acadèmic d’ESO i les convalidacions vigents (BOIB núm. 58, del 21-04-2009; Ordre de Proves lliures GESO, disposició final primera, annex 2)

Ensenyaments inicials

Ensenyaments Inicials I: Alfabetització (matí)
Ensenyaments Inicials II: Preparació per accedir a ESPA (matí)

Altres ensenyaments

Curs d’acollida lingüística: Català per nou vinguts (matí)
Espanyol per a immigrats (matí)
Cursos de Català: preparació proves nivells A2, B2, C1 (matí o horabaixa)
Cursos d’Anglès: 4 nivells (matí o horabaixa)
Cursos d’informàtica per a usuaris: 3 nivells (matí o horabaixa)
Taller de Teatre (horabaixa)

Cursos de l’Associació d’Alumnes

Història, cultura i tradicions de les Illes Balears (matí)
Francès  (horabaixa)
Ball de bot (matí)
Aula folk, xeremies, flabiol i tamborí (matí)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada